Calendario de Rally Dakar 2023

1 - Etapa Sea Camp - Sea Camp (368 Km)

01/01/23

Sea Camp - Sea Camp (368 Km)

2 - Etapa Sea Camp - Al Ula (431 Km)

02/01/23

Sea Camp - Al Ula (431 Km)

3 - Etapa Al Ula - Ha´il (447 Km)

03/01/23

Al Ula - Ha´il (447 Km)

4 - Etapa Ha´il - Ha´il (425 Km)

04/01/23

Ha´il - Ha´il (425 Km)

5 - Etapa Ha´il - Ha´il (375 km)

05/01/23

Ha´il - Ha´il (375 km)

6 - Etapa Ha´il - Al Duwadimi (466 Km)

06/01/23

Ha´il - Al Duwadimi (466 Km)

7 - Etapa Al Duwadimi - Al Duwadimi (473 Km)

07/01/23

Al Duwadimi - Al Duwadimi (473 Km)

8 - Etapa Al Duwadimi - Riyadh (407 Km)

08/01/23

Al Duwadimi - Riyadh (407 Km)

9 - Etapa Riyadh - Haradh (439 Km)

10/01/23

Riyadh - Haradh (439 Km)

10 - Etapa Haradh - Shaybah (114 Km)

11/01/23

Haradh - Shaybah (114 Km)

11 - Etapa Shaybah - Empty Quarter Marathon (275 Km)

12/01/23

Shaybah - Empty Quarter Marathon (275 Km)

12 - Etapa Empty Quarter Marathon - Shaybah (185 Km)

13/01/23

Empty Quarter Marathon - Shaybah (185 Km)

13 - Etapa Shaybah - Al-Hofuf (154 Km)

14/01/23

Shaybah - Al-Hofuf (154 Km)

14 - Etapa Al-Hofuf - Dammam (154 Km)

15/01/23

Al-Hofuf - Dammam (154 Km)